شماره‌ی خبر : ‌75794 | تعداد بازدید : 183
شنبه 13 دی ماه 1399 ساعت 00:56

و خورشید در نیمه شب طلوع کرد...

پیراهن نارنجی مس کرمان با همین نگاه معنا می شود و همه ورزشکاران نارنجی پوش این باشگاه خود را سربازی می دانند که از جبهه ورزش در رکاب سردار دل ها جای دهند...

و خورشید در نیمه شب طلوع کرد...

زمانی که در دل شب، زمان حکم توقف می گیرد... ستاره ای خاموش می شود و زمین تاریک می گردد...دست روزگار در سیاهی شب جا می ماند و کسی به انتظار روشنایی فردا نمی ماند...

و این چنین است که زمین آبروی خود را از دست می دهد وقتی دستی جدا از تن بر زمین می افتد و علم حق طلبی، رنگ خون به خود می گیرد...

نیمه شب اتفاق می افتد و تاریکی زمین و زمان را فرا می‌گیرد برای همه آن هایی که چشمشان از اشک پروخالی می شود و خون جای آن را می گیرد.

اسطوره ها نمی روند...اسطوره ها نمی میرند...اسطوره ها نمی افتند و فقط پرچم را به شکلی دیگر در بطنی جدید، در روحی به بلندای کائنات، به سمت آسمان بالا می برند تا راه هدایت را جهانگیرتر کنند...

دست افتاده بر زمین راه حق را به تمام دنیا نشان می دهد و خون ریخته شده مسیر حقیقت را برای همه سنگفرش میکند و این است همه حادثه ای که نیمه شب سردار را به آسمان پیوند می دهد.

سردار سلیمانی معنای همه سرداران تاریخ را در زمانه ما تعریف می کند...همان هایی که تاریخ ساختند و تفکر...راه نشان دادند ‌و رهرو پیش کردند و ما امروز در سالگرد آن نیمه شب خونین مرور می‌کنیم همه راهی را که با پاک ترین خون زمین سنگفرش گشته است.

و در کرمان پایتخت مقاومت اسلام هرآنکه نشانی از تجسم غیرت و آبرو می خواهد، نگاهش را به سمت کوه های صاحب الزمان شهر بر می گرداند تا قبله مردانگی و شرف را سلام دهد.

پیراهن نارنجی مس کرمان با همین نگاه معنا می شود و همه ورزشکاران نارنجی پوش این باشگاه خود را سربازی می دانند که از جبهه ورزش در رکاب سردار دل ها جای دهند...

غیور باشند و با شرف....مقاوم باشند و قوی بر سر هر هدفی که سربلندی نهایت آن است... سربلند مثل همین سردار دل ها که نیمه شب بر آسمان نشست تا خورشید حقانیت طلوعی داشته باشد بی غروب به درازای عمر حقیقت.


نام‌ :
ایمیل :
نمایش داده نمی‌شود
تلفن :
نمایش داده نمی‌شود
وبگاه‌ :
متن :
 

به نظر شما مس در پایان نیم فصل صدرنشینی لیگ یک را حفظ می کند