نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم مس کرمان در لیگ دسته اول کشور در فصل 1400-1401 (فصل 1400-1401)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1یکشنبه 25 مهر 00 س 15:15تهرانشمس آذر قزوین0 - 3مس کرمان3
2شنبه 1 آبان 00 س 15:00شهید باهنر کرمانمس کرمان1 - 0مس شهربابک3
3یکشنبه 9 آبان 00 س 14:45تهرانسایپا2 - 1مس کرمان0
4شنبه 15 آبان 00 س 14:30شهید باهنر کرمانمس کرمان1 - 1ماشین سازی تبریز1
5جمعه 21 آبان 00 س 14:15ساوهخوشه طلایی ساوه1 - 1مس کرمان1
6چهارشنبه 26 آبان 00 س 14:15شهید باهنر کرمانمس کرمان1 - 1استقلال ملاثانی1
7دوشنبه 1 آذر 00 س 14:15همدانشهرداری همدان0 - 1مس کرمان3
8پنج‌شنبه 11 آذر 00 س 14:00شهید باهنر کرمانمس کرمان0 - 0آرمان گهر سیرجان1
9چهارشنبه 17 آذر 00 س 14:00تختی انزلیملوان انزلی1 - 1مس کرمان1
10سه‌شنبه 23 آذر 00 س 14:00شهید باهنر کرمانمس کرمان3 - 0شاهین بوشهر3
11شنبه 4 دی 00 س 14:00 شیرازقشقایی شیراز0 - 1مس کرمان3
12شنبه 11 دی 00 س 14:00شهید باهنر کرمانمس کرمان2 - 0رایکا بابل3
13جمعه 17 دی 00 س 14:00تهرانویستا توربین تهران0 - 1مس کرمان3
14چهارشنبه 22 دی 00 س 14:00شهید باهنر کرمانمس کرمان1 - 0استقلال خوزستان3
15یکشنبه 3 بهمن 00 س 14:00شهید باهنر کرمانمس کرمان1 - 0شهرداری آستارا3
16جمعه 8 بهمن 00 س 14:00شهدای جمپارس جنوبی جم1 - 0مس کرمان0
17چهارشنبه 13 بهمن 00 س 14:00شهید باهنر کرمانمس کرمان0 - 0خیبر خرم آباد1
18دوشنبه 2 اسفند 00 س 14:00شهید باهنر کرمانمس کرمان2 - 0شمس آذر قزوین3
19شنبه 7 اسفند 00 س 14:30سیرجانمس شهربابک0 - 0مس کرمان1
20شنبه 14 اسفند 00 س 14:45شهید باهنر کرمانمس کرمان2 - 0سایپا3
21جمعه 20 اسفند 00 س 15:00تبریزماشین سازی تبریز1 - 2مس کرمان3
22چهارشنبه 25 اسفند 00 س 15:00شهید باهنر کرمانمس کرمان4 - 0خوشه طلایی ساوه3
23چهارشنبه 10 فروردین 01 س 16:45ملاثانیاستقلال ملاثانی0 - 0مس کرمان1
24دوشنبه 15 فروردین 01 س 19:45شهید باهنر کرمانمس کرمان3 - 0شهرداری همدان3
25پنج‌شنبه 25 فروردین 01 س 20:30سیرجانآرمان گهر سیرجان0 - 0مس کرمان1
26دوشنبه 5 اردیبهشت 01 س 20:00شهید باهنر کرمانمس کرمان0 - 0ملوان انزلی1
27شنبه 10 اردیبهشت 01 س 20:30بوشهرشاهین بوشهر0 - 1مس کرمان3
28پنج‌شنبه 15 اردیبهشت 01 س 19:00شهید باهنر کرمانمس کرمان1 - 0قشقایی شیراز3
29سه‌شنبه 20 اردیبهشت 01 س 19:30بابلرایکا بابل0 - 0مس کرمان1
30دوشنبه 26 اردیبهشت 01 س 19:30شهید باهنر کرمانمس کرمان1 - 0ویستا توربین تهران3
31یکشنبه 1 خرداد 01 س 19:00خوزستاناستقلال خوزستان1 - 2مس کرمان3
32جمعه 6 خرداد 01 س 19:00آستاراشهرداری آستارا0 - 0مس کرمان1
33پنج‌شنبه 12 خرداد 01 س 19:00شهید باهنر کرمانمس کرمان1 - 1پارس جنوبی جم1
34سه‌شنبه 17 خرداد 01 س 18:30تختی خرم آبادخیبر خرم آباد0 - 2مس کرمان3
جمع کل امتیازات : 70