نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم خیبر خرم آباد در لیگ دسته اول کشور در فصل 1400-1401 (فصل 1400-1401)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1شنبه 24 مهر 00 س 15:30تختی خرم آبادخیبر خرم آباد1 - 0شهرداری آستارا3
2شنبه 1 آبان 00 س 17:00شهدای جمپارس جنوبی جم1 - 4خیبر خرم آباد3
3یکشنبه 9 آبان 00 س 15:00تختی خرم آبادخیبر خرم آباد2 - 1استقلال خوزستان3
4شنبه 15 آبان 00 س 15:00سیرجانمس شهربابک1 - 1خیبر خرم آباد1
5جمعه 21 آبان 00 س 14:30تهرانسایپا2 - 1خیبر خرم آباد0
6چهارشنبه 26 آبان 00 س 14:15تختی خرم آبادخیبر خرم آباد2 - 2خوشه طلایی ساوه1
7دوشنبه 1 آذر 00 س 14:15تهرانشمس آذر قزوین3 - 3خیبر خرم آباد1
8پنج‌شنبه 11 آذر 00 س 14:00تختی خرم آبادخیبر خرم آباد3 - 1استقلال ملاثانی3
9چهارشنبه 17 آذر 00 س 14:00سیرجانآرمان گهر سیرجان2 - 1خیبر خرم آباد0
10سه‌شنبه 23 آذر 00 س 14:00تختی خرم آبادخیبر خرم آباد1 - 1ملوان انزلی1
11شنبه 4 دی 00 س 14:00همدانشهرداری همدان0 - 0خیبر خرم آباد1
12شنبه 11 دی 00 س 14:00تختی خرم آبادخیبر خرم آباد3 - 2ماشین سازی تبریز3
13جمعه 17 دی 00 س 14:00بابلرایکا بابل1 - 2خیبر خرم آباد3
14چهارشنبه 22 دی 00 س 14:00تختی خرم آبادخیبر خرم آباد3 - 0شاهین بوشهر3
15یکشنبه 3 بهمن 00 س 14:00 شیرازقشقایی شیراز0 - 1خیبر خرم آباد3
16جمعه 8 بهمن 00 س 14:00تختی خرم آبادخیبر خرم آباد3 - 1ویستا توربین تهران3
17چهارشنبه 13 بهمن 00 س 14:00شهید باهنر کرمانمس کرمان0 - 0خیبر خرم آباد1
18دوشنبه 2 اسفند 00 س 14:00آستاراشهرداری آستارا1 - 0خیبر خرم آباد0
19شنبه 7 اسفند 00 س 14:30تختی خرم آبادخیبر خرم آباد1 - 2پارس جنوبی جم0
20شنبه 14 اسفند 00 س 14:45خوزستاناستقلال خوزستان0 - 0خیبر خرم آباد1
21جمعه 20 اسفند 00 س 15:00تختی خرم آبادخیبر خرم آباد1 - 1مس شهربابک1
22چهارشنبه 25 اسفند 00 س 15:00تختی خرم آبادخیبر خرم آباد2 - 1سایپا3
23چهارشنبه 10 فروردین 01 س 16:45ساوهخوشه طلایی ساوه1 - 1خیبر خرم آباد1
24دوشنبه 15 فروردین 01 س 19:45تختی خرم آبادخیبر خرم آباد1 - 0شمس آذر قزوین3
25پنج‌شنبه 25 فروردین 01 س 20:00ملاثانیاستقلال ملاثانی1 - 0خیبر خرم آباد0
26سه‌شنبه 30 فروردین 01 س 20:00تختی خرم آبادخیبر خرم آباد0 - 2آرمان گهر سیرجان0
27شنبه 10 اردیبهشت 01 س 20:30تختی انزلیملوان انزلی0 - 0خیبر خرم آباد1
28پنج‌شنبه 15 اردیبهشت 01 س 19:00تختی خرم آبادخیبر خرم آباد1 - 0شهرداری همدان3
29سه‌شنبه 20 اردیبهشت 01 س 19:00تبریزماشین سازی تبریز0 - 3خیبر خرم آباد3
30دوشنبه 26 اردیبهشت 01 س 19:30تختی خرم آبادخیبر خرم آباد2 - 0رایکا بابل3
31یکشنبه 1 خرداد 01 س 19:30بوشهرشاهین بوشهر0 - 2خیبر خرم آباد3
32جمعه 6 خرداد 01 س 19:00تختی خرم آبادخیبر خرم آباد0 - 0قشقایی شیراز1
33پنج‌شنبه 12 خرداد 01 س 19:00تهرانویستا توربین تهران0 - 2خیبر خرم آباد3
34سه‌شنبه 17 خرداد 01 س 18:30تختی خرم آبادخیبر خرم آباد0 - 2مس کرمان0
جمع کل امتیازات : 59