نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم هندبال پرسپولیس بهبهان در دور نهایی لیگ برتر هندبال فصل 99-00 (فصل 1399-1400)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1چهارشنبه 15 بهمن 99 س 13:30تهرانهندبال پرسپولیس بهبهان33 - 43هندبال سپاهان اصفهان0
2جمعه 17 بهمن 99 س 19:15سالن شهید تجلی کرمانهندبال مس کرمان30 - 31هندبال پرسپولیس بهبهان2
3یکشنبه 19 بهمن 99 س 14:00تهرانهندبال پرسپولیس بهبهان29 - 35فراز بام دهدشت0
4سه‌شنبه 21 بهمن 99 س 13:15طبسهندبال زغالسنگ طبس23 - 17هندبال پرسپولیس بهبهان0
5پنج‌شنبه 23 بهمن 99 س 16:00سالن هندبال سپاهانهندبال سپاهان اصفهان32 - 28هندبال پرسپولیس بهبهان0
6شنبه 25 بهمن 99 س 18:30تهرانهندبال پرسپولیس بهبهان23 - 32هندبال مس کرمان0
7دوشنبه 27 بهمن 99 س 13:30دهدشتفراز بام دهدشت30 - 27هندبال پرسپولیس بهبهان0
8دوشنبه 20 بهمن 99 س 13:00تهرانهندبال پرسپولیس بهبهان - هندبال زغالسنگ طبس0
جمع کل امتیازات : 2