نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم هندبال زغالسنگ طبس در دور نهایی لیگ برتر هندبال فصل 99-00 (فصل 1399-1400)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1چهارشنبه 15 بهمن 99 س 13:30اصفهانهندبال ذوب آهن36 - 21هندبال زغالسنگ طبس0
2جمعه 17 بهمن 99 س 12:30طبسهندبال زغالسنگ طبس27 - 32هندبال نیروی زمینی کازرون0
3یکشنبه 19 بهمن 99 س 11:00تهرانهندبال پاس قم22 - 25هندبال زغالسنگ طبس2
4سه‌شنبه 21 بهمن 99 س 13:15طبسهندبال زغالسنگ طبس23 - 17هندبال پرسپولیس بهبهان2
5پنج‌شنبه 23 بهمن 99 س 16:00طبسهندبال زغالسنگ طبس27 - 20هندبال ذوب آهن2
6شنبه 25 بهمن 99 س 18:30کازرونهندبال نیروی زمینی کازرون22 - 22هندبال زغالسنگ طبس1
7دوشنبه 27 بهمن 99 س 13:30طبسهندبال زغالسنگ طبس29 - 20هندبال پاس قم2
8دوشنبه 20 بهمن 99 س 13:00تهرانهندبال پرسپولیس بهبهان - هندبال زغالسنگ طبس0
جمع کل امتیازات : 9