نعمت الله بخشی پور

جایگاه بازی در زمین : دفاع
شماره‌ی پیراهن : 13
تاریخ تولد : 1365/02/31
نام تیم : مس کرمان
نعمت الله بخشی پور

پیش بینی شما از بازی راه آهن و مس کرمان