رامتین سلیمان زاده

جایگاه بازی در زمین : دفاع
شماره‌ی پیراهن : 5
تاریخ تولد : 1368/08/17
نام تیم : مس کرمان
رامتین سلیمان زاده

امتیاز هواداران مس به بازیکنان در بازی با قشقایی