عارف سعیدیان

مسوولیت : مدیر تیم
تاریخ تولد : 1351/04/02
نام تیم : مس کرمان
عارف سعیدیان

امتیاز هواداران مس به بازیکنان در بازی با قشقایی