رامین شکیبا

جایگاه بازی در زمین : دروازه بان
شماره‌ی پیراهن : 36
تاریخ تولد : 1375/06/26
نام تیم : مس کرمان
رامین شکیبا

بهترین اتفاق باشگاه مس در سال 95 از دیدگاه شما؟!