علی خلیلی

جایگاه بازی در زمین : دفاع
شماره‌ی پیراهن : 24
تاریخ تولد : 1373/10/18
نام تیم : مس کرمان
علی خلیلی

بهترین اتفاق باشگاه مس در سال 95 از دیدگاه شما؟!