علی خلیلی

جایگاه بازی در زمین : دفاع
شماره‌ی پیراهن : 24
تاریخ تولد : 1373/10/18
نام تیم : مس کرمان
علی خلیلی

امتیاز هواداران مس به بازیکنان در بازی با ایرانجوان بوشهر