میلاد محمدی

جایگاه بازی در زمین : هافبک
شماره‌ی پیراهن : 20
تاریخ تولد : 1373/01/20
نام تیم : مس کرمان
میلاد محمدی

امتیاز هواداران مس به بازیکنان در بازی با ایرانجوان بوشهر