رضا ستاری

جایگاه بازی در زمین : هافبک
شماره‌ی پیراهن : 16
تاریخ تولد : 1372/05/28
نام تیم : مس کرمان
رضا ستاری

امتیاز هواداران مس به بازیکنان در بازی با ایرانجوان بوشهر