آرمان شهدادنژاد

جایگاه بازی در زمین : دروازه بان
شماره‌ی پیراهن : 1
تاریخ تولد : 1367/11/30
نام تیم : مس کرمان
آرمان شهدادنژاد

بهترین اتفاق باشگاه مس در سال 95 از دیدگاه شما؟!