فاطمه کرچیان

مسوولیت : معاونت مالی
فاطمه کرچیان

با کم بودن تعداد تیم های صعود کننده از لیگ یک و اضافه شدن پلی آف به بازی ها برای صعود به لیگ برتر موافق هستید؟!