امید پورقنبری

جایگاه بازی در زمین : مهاجم
شماره‌ی پیراهن : 19
تاریخ تولد : 1370/07/25
نام تیم : مس کرمان
امید پورقنبری

نظر شما در رابطه با بازی مس کرمان و فجر سپاسی