امین جهان کهن

جایگاه بازی در زمین : هافبک
شماره‌ی پیراهن : 8
تاریخ تولد : 1371/12/16
نام تیم : مس کرمان
امین جهان کهن

نظر شما در رابطه با بازی مس کرمان و هوادار