مهیار زحمتکش

جایگاه بازی در زمین : دفاع
شماره‌ی پیراهن : 26
تاریخ تولد : 1372/03/16
نام تیم : مس کرمان
مهیار زحمتکش

پیش بینی شما از بازی چادرملو و مس کرمان