سلمان بحرانی

جایگاه بازی در زمین : مدافع
شماره‌ی پیراهن : 6
تاریخ تولد : 1368/09/08
نام تیم : مس کرمان
سلمان بحرانی

پیش بینی شما از نتیجه بازی سپاسی و مس؟!