سلمان بحرانی

جایگاه بازی در زمین : مدافع
شماره‌ی پیراهن : 6
تاریخ تولد : 1368/09/08
نام تیم : مس کرمان
سلمان بحرانی

امتیاز هواداران به بازیکنان مس در بازی با استقلال ملاثانی