پیام ملکیان

جایگاه بازی در زمین : دفاع
شماره‌ی پیراهن : 70
تاریخ تولد : 1372/10/23
نام تیم : مس کرمان
پیام ملکیان

با کم بودن تعداد تیم های صعود کننده از لیگ یک و اضافه شدن پلی آف به بازی ها برای صعود به لیگ برتر موافق هستید؟!