پیام ملکیان

جایگاه بازی در زمین : دفاع
شماره‌ی پیراهن : 70
تاریخ تولد : 1372/10/23
نام تیم : مس کرمان
پیام ملکیان

امتیاز هواداران به بازیکنان مس در بازی با استقلال ملاثانی