بابا محمدی

جایگاه بازی در زمین : مهاجم
شماره‌ی پیراهن : 10
تاریخ تولد : 1369/11/25
نام تیم : مس کرمان
بابا محمدی

پیش بینی شما از نتیجه بازی سپاسی و مس؟!