ارشیا عباسی

جایگاه بازی در زمین : هافبک
شماره‌ی پیراهن : 70
تاریخ تولد : 1378/11/02
نام تیم : مس کرمان
ارشیا عباسی

بهترین تصمیم از نظر شما با توجه به شرایط ادامه بازی های لیگ یک