فرهاد کرمانشاهی

جایگاه بازی در زمین : دروازه بان
شماره‌ی پیراهن : 13
تاریخ تولد : 1375/07/06
نام تیم : مس کرمان
فرهاد کرمانشاهی

امتیاز هواداران مس به بازیکنان در بازی با آرمان گهر