امین جهان کهن

جایگاه بازی در زمین : هافبک
شماره‌ی پیراهن : 11
تاریخ تولد : 1371/12/16
نام تیم : مس کرمان
امین جهان کهن

امتیاز هواداران مس به بازیکنان در بازی با آرمان گهر