میلاد پورمحسن

جایگاه بازی در زمین : دفاع
شماره‌ی پیراهن : 4
تاریخ تولد : 1370/05/26
نام تیم : مس کرمان
میلاد پورمحسن

بهترین تصمیم از نظر شما با توجه به شرایط ادامه بازی های لیگ یک