سعید هزاری

مسوولیت : تدارکات
تاریخ تولد : 1365/06/15
نام تیم : مس کرمان
سعید هزاری

پیش بینی شما از بازی مس و استقلال خوزستان؟