مهدی نامجو

مسوولیت : مربی
تاریخ تولد : 1352/01/10
نام تیم : مس کرمان
مهدی نامجو

بهترین تصمیم از نظر شما با توجه به شرایط ادامه بازی های لیگ یک