مهدی نامجو

مسوولیت : مربی
تاریخ تولد : 1352/02/10
نام تیم : مس کرمان
مهدی نامجو

نظر شما در رابطه با بازی مس و ملوان