مهدی نامجو

مسوولیت : مربی
تاریخ تولد : 1352/01/10
نام تیم : مس کرمان
مهدی نامجو

نظر شما در رابطه با بهترین تیم باشگاه مس کرمان در فصل 98-99