مهدی نامجو

مسوولیت : مربی
تاریخ تولد : 1352/01/10
نام تیم : مس کرمان
مهدی نامجو

بهترین اتفاق سال 98 برای تیم های باشگاه مس کرمان از نظر شما؟!