مجید محافظت کار

مسوولیت : مربی
تاریخ تولد : 1362/11/11
نام تیم : مس کرمان
مجید محافظت کار

نظر شما در رابطه با بهترین تیم باشگاه مس کرمان در فصل 98-99