مجید محافظت کار

مسوولیت : مربی
تاریخ تولد : 1362/11/11
نام تیم : مس کرمان
مجید محافظت کار

بهترین اتفاق سال 98 برای تیم های باشگاه مس کرمان از نظر شما؟!