امیر حسین صالحی منش

جایگاه بازی در زمین : مهاجم
شماره‌ی پیراهن : 28
تاریخ تولد : 1375/11/08
نام تیم : مس کرمان
امیر حسین صالحی منش

امتیاز هواداران به بازیکنان مس در بازی با سرخپوشان