امیر حسین صالحی منش

جایگاه بازی در زمین : مهاجم
شماره‌ی پیراهن : 28
تاریخ تولد : 1375/11/08
نام تیم : مس کرمان
امیر حسین صالحی منش

بهترین تصمیم از نظر شما با توجه به شرایط ادامه بازی های لیگ یک