رضا محمدی

جایگاه بازی در زمین : هافبک
شماره‌ی پیراهن : 27
تاریخ تولد : 1375/01/29
نام تیم : مس کرمان
رضا محمدی

بهترین تصمیم از نظر شما با توجه به شرایط ادامه بازی های لیگ یک