امین جهان کهن

جایگاه بازی در زمین : هافبک
شماره‌ی پیراهن : 23
تاریخ تولد : 1371/12/16
نام تیم : مس کرمان
امین جهان کهن

بهترین تصمیم از نظر شما با توجه به شرایط ادامه بازی های لیگ یک