مهدی تیکدری

جایگاه بازی در زمین : هافبک
شماره‌ی پیراهن : 26
تاریخ تولد : 1375/11/16
نام تیم : مس کرمان
مهدی تیکدری

پیش بینی شما از بازی راه آهن و مس کرمان