رامین شکیبا

جایگاه بازی در زمین : دروازه بان
شماره‌ی پیراهن : 16
تاریخ تولد : 1375/06/25
نام تیم : مس کرمان
رامین شکیبا

پیش بینی شما از بازی راه آهن و مس کرمان