شنبه 13 آذر ماه 1395 ساعت 10:14

امتیاز هواداران به بازیکنان مس در بازی با راه آهن

 • رضا حیدری (10 رای)
    
  13.33٪
 • بهنام داداش وند (17 رای)
    
  22.67٪
 • حامد محمودی (2 رای)
    
  2.67٪
 • علیرضا ابراهیمی (3 رای)
    
 • وحید اسماعیل بیگی (8 رای)
    
  10.67٪
 • احمد زنده روح (2 رای)
    
  2.67٪
 • محمد رضا زینال خیری (1 رای)
    
  1.33٪
 • فرزاد حسین خانی (5 رای)
    
  6.67٪
 • احسان پورشیخعلی (4 رای)
    
  5.33٪
 • مهدی تیکدری (12 رای)
    
  16٪
 • مهدی دغاغله (3 رای)
    
 • فرهاد سالاری (3 رای)
    
 • محسن دلیر (3 رای)
    
 • علیرضا قاسمی (2 رای)
    
  2.67٪
تعداد کل آراء : 75
تاریخ اولین رای : 1395/09/13 ساعت 10:18:15
تاریخ آخرین رای : 1395/09/17 ساعت 11:21:11