پنج‌شنبه 12 تیر ماه 1399 ساعت 13:33

امتیاز هواداران به بازیکنان مس در بازی با مس رفسنجان

 • داوود نوشی صوفیانی (8 رای)
    
  7.55٪
 • جلال عبدی (9 رای)
    
  8.49٪
 • علی آرتا (24 رای)
    
  22.64٪
 • مهرداد قنبری (5 رای)
    
  4.72٪
 • مجتبی مقتدایی (5 رای)
    
  4.72٪
 • مهران امیری (3 رای)
    
  2.83٪
 • امین جهان کهن (4 رای)
    
  3.77٪
 • حمید عسگری (9 رای)
    
  8.49٪
 • ابوذر صفرزاده (3 رای)
    
  2.83٪
 • یاسر فیضی (8 رای)
    
  7.55٪
 • شروین بزرگ (6 رای)
    
  5.66٪
 • بهرام رشیدفرخی (5 رای)
    
  4.72٪
 • رضا صدری (8 رای)
    
  7.55٪
 • حسین شنانی (9 رای)
    
  8.49٪
تعداد کل آراء : 106
تاریخ اولین رای : 1399/04/12 ساعت 16:03:56
تاریخ آخرین رای : 1399/06/17 ساعت 19:13:34