شماره‌ی خبر : ‌77196 | تعداد بازدید : 572
جمعه 15 بهمن ماه 1400 ساعت 13:36

اعلام برنامه بازی های مس کرمان از هفته نوزدهم تا بیست و هفتم در لیگ یک

برنامه بازی های مس کرمان در لیگ یک اعلام شد و این تیم بر طبق برنامه زیر از هفته 19 تا 27 لیگ یک به میدان خواهد رفت:

اعلام برنامه بازی های مس کرمان از هفته نوزدهم تا بیست و هفتم در لیگ یک

برنامه بازی های مس کرمان در لیگ یک اعلام شد و این تیم بر طبق برنامه زیر از هفته 19 تا 27 لیگ یک به میدان خواهد رفت:

هفته نوزدهم:

شنبه 7 اسفند

مس شهر بابک- مس کرمان    14:30 نوزدهم شهید سلیمانی شهر بابک کرمان

خیبر خرم آباد- پارس جنوبی جم بوشهر  14:30 نوزدهم تختی خرم آباد لرستان

خوشه طلایی ساوه -شهرداری آستارا  14:30 نوزدهم شهید چمران  ساوه مرکزی

شمس آذر قزوین -  استقلال خوزستان  14:30 نوزدهم سردار آزادگان قزوین قزوین

سایپا تهران- قشقایی شیراز  14:30 نوزدهم پاس قوامین تهران تهران

ملوان بندر انزلی- شهرداری همدان  14:30 نوزدهم تختی انزلی گیلان

ماشین سازی تبریز- رایکا بابل  14:30 نوزدهم یادگار امام تبریز آذربایجان شرقی

شاهین شهرداری بوشهر- آرمان  گهر سیرجان  15:00 نوزدهم شهید مهدوی بوشهر بوشهر

استقلال ملاثانی_ویستا توربین ساعت 15 به دلیل محرومیت انضباطی استقلال ملاثانی ورزشگاه و شهر متعاقبا اعلام می شود

هفته بیستم

شنبه 14 اسفند

رایکا بابل -  شاهین شهرداری بوشهر  14:30 بیستم شهدا سیمرغ مازندران

شهرداری آستارا -  ماشین سازی تبریز  14:30 بیستم وحدت آستارا گیلان

شهرداری همدان- آرمان گهر سیرجان     14:45 بیستم شهید حاجی بابایی همدان همدان

مس شهر بابک-  خوشه طلایی ساوه  14:45 بیستم شهید سلیمانی شهر بابک کر مان

قشقایی شیراز - ملوان بندر انزلی  14:45 بیستم حافظیه شیراز فارس

ویستا توربین تهران– شمس آذر قزوین  14:45 بیستم غدیر تهران تهران

مس کرمان -سایپا تهران  14:45 بیستم شهید باهنر کرمان کرمان

ستقلال خوزستان -خیبر خرم آباد   15:15 بیستم تختی اهواز خوزستان

پارس جنوبی جم بوشهر-  استقلال ملاثانی  15:15 بیستم شهید مهدوی بوشهر بوشهر

هفته بیست و یکم

جمعه 20 اسفند

آرمان  گهر سیرجان- استقلال خوزستان  15:00 بیستم ویکم امام علی سیرجان کرمان

خیبر خرم آباد -   مس شهر بابک 15:00 بیستم ویکم تختی خرم آباد لرستان

خوشه طلایی ساوه- پارس جنوبی جم بوشهر  15:00 بیستم ویکم شهید چمران  ساوه مرکزی

شمس آذر قزوین - شهرداری آستارا  15:00 بیستم ویکم سردار آزادگان قزوین قزوین

سایپا تهران- ویستا توربین تهران  15:00 بیستم ویکم پاس قوامین تهران تهران

ماشین سازی تبریز- مس کرمان   15:00 بیستم ویکم یادگار امام تبریز آذربایجان شرقی

ملوان بندر انزلی -  رایکا بابل  15:00 بیستم ویکم تختی انزلی گیلان

شاهین شهرداری بوشهر - شهرداری همدان  15:30 بیستم ویکم شهید مهدوی بوشهر بوشهر

استقلال ملاثانی - قشقایی شیراز  15:30 بیستم ویکم تختی اهواز  خوزستان

هفته بیست و دوم

چهارشنبه 25 اسفند

شهرداری آستارا -شاهین شهرداری بوشهر  14:45 بیست و دوم وحدت آستارا گیلان

مس شهر بابک – شمس آذر قزوین    15:00 بیست و دوم شهید سلیمانی شهر بابک کرمان

خیبر خرم آباد- سایپا تهران  15:00 بیست و دوم تختی خرم‌آباد لرستان

رایکا بابل  -  شهرداری همدان  15:00 بیست و دوم شهداء سیمرغ کیاکلا مازندران

قشقایی شیراز- ماشین سازی تبریز    15:00 بیست و دوم حافظیه شیراز فارس

ویستا توربین تهران -آرمان  گهر سیرجان     15:00 بیست و دوم غدیر تهران تهران

مس کرمان -خوشه طلایی ساوه  15:00 بیست و دوم شهید باهنر کرمان کرمان

استقلال خوزستان- استقلال ملاثانی   15:30 بیست و دوم تختی اهواز  خوزستان

پارس جنوبی جم بوشهر- ملوان بندر انزلی    15:30 بیست و دوم تختی جم بوشهر

هفته بیست و سوم

چهارشنبه 10 فروردین 1401

آرمان  گهر سیرجان- رایکا بابل  16:15 بیست و سوم امام علی سیرجان کرمان

شهرداری همدان- قشقایی شیراز  16:15 بیست و سوم شهیدحاجی بابایی همدان همدان

خوشه طلایی ساوه- خیبر خرم آباد  16:15 بیست و سوم شهید چمران ساوه مرکزی

شمس آذر قزوین - پارس جنوبی جم بوشهر  16:15 بیست و سوم سردار آزادگان قزوین  قزوین

سایپا تهران -مس شهر بابک  16:15 بیست و سوم پاس قوامین تهران تهران

ماشین سازی تبریز -ویستا توربین تهران  16:15 بیست و سوم یادگار امام تبریز آذربایجان شرقی

ملوان بندر انزلی-  شهرداری آستارا  16:15 بیست و سوم تختی انزلی گیلان

شاهین شهرداری بوشهر -استقلال خوزستان  16:45 بیست و سوم شهید مهدوی بوشهر بوشهر

استقلال ملاثانی- مس کرمان  16:45 بیست و سوم تختی اهواز  خوزستان

 

به دلیل برگزاری مسابقات از هفته بیست و چهارم تا بیست و هفتم در ماه مبارک رمضان  مسابقات این 4 هفته زیر نور برگزار می شود که ساعت آن متعاقبا اعلام می شود و  باشگاه ها باید تا 15 اسفند نسبت به تکمیل نور ورزشگاه خود با نور لوکس استاندارد اقدام نمایند در غیر اینصورت سازمان  لیگ راسا برای انتخاب ورزشگاه اقدام می کند.

هفته بیست و چهارم

دوشنبه 15 فروردین

مس کرمان -شهرداری همدان   بیست و چهارم شهید باهنر کرمان کرمان

خیبر خرم آباد- شمس آذر قزوین    بیست و چهارم تختی خرم‌آباد لرستان

سه شنبه 16 فروردین

مس شهر بابک- ملوان بندر انزلی   بیست و چهارم شهید سلیمانی شهر بابک کرمان

خوشه طلایی ساوه -سایپا تهران    بیست و چهارم شهید چمران ساوه مرکزی

قشقایی شیراز- آرمان  گهر سیرجان   بیست و چهارم حافظیه شیراز فارس

ویستا توربین تهران- رایکا بابل   بیست و چهارم غدیر تهران تهران

استقلال خوزستان- ماشین سازی تبریز    بیست و چهارم تختی اهواز  خوزستان

پارس جنوبی جم بوشهر -شاهین شهرداری بوشهر  بیست و چهارم تختی جم بوشهر

شهرداری آستارا- استقلال ملاثانی    بیست و چهارم سردار جنگل  رشت گیلان

هفته بیست و پنجم

سه شنبه 23 فروردین

رایکا بابل- قشقایی شیراز   بیست و پنجم شهداء سیمرغ کیاکلا مازندران

شمس آذر قزوین -خوشه طلایی ساوه   بیست و پنجم سردار آزادگان قزوین  قزوین

سایپا تهران- شهرداری آستارا   بیست و پنجم پاس قوامین تهران تهران

شهرداری همدان- پارس جنوبی جم بوشهر   بیست و پنجم حاجی بابایی همدان همدان

ملوان بندر انزلی- استقلال خوزستان    بیست و پنجم تختی انزلی گیلان

شاهین شهرداری بوشهر- ویستا توربین تهران   بیست و پنجم شهید مهدوی بوشهر بوشهر

ماشین سازی تبریز -مس شهر بابک   بیست و پنجم یادگار امام تبریز آذربایجان شرقی

پنجشنبه 25 فروردین

آرمان  گهر سیرجان -مس کرمان   بیست و پنجم امام علی سیرجان کرمان

استقلال ملاثانی- خیبر خرم آباد   بیست و پنجم تختی اهواز  خوزستان

هفته بیست و ششم

دوشنبه 29 فروردین

شهرداری آستارا -شهرداری همدان   بیست و ششم سردار جنگل رشت گیلان

شمس آذر قزوین- ماشین سازی تبریز    بیست و ششم سردار آزادگان قزوین  قزوین

ویستا توربین تهران -قشقایی شیراز   بیست و ششم غدیر تهران تهران

استقلال خوزستان- رایکا بابل   بیست و ششم تختی اهواز  خوزستان

پارس جنوبی جم بوشهر- سایپا تهران   بیست و ششم تختی جم بوشهر

مس شهر بابک -شاهین شهرداری بوشهر   بیست و ششم شهید سلیمانی شهر بابک کرمان

سه شنبه 30 فروردین

خوشه طلایی ساوه- استقلال ملاثانی   بیست و ششم شهید چمران ساوه مرکزی

خیبر خرم آباد- آرمان  گهر سیرجان   بیست و ششم تختی خرم‌آباد لرستان

مس کرمان- ملوان بندر انزلی   بیست و ششم شهید باهنر کرمان کرمان

هفته بیست و هفتم

پنجشنبه 8 اردیبهشت

 

آرمان  گهر سیرجان- شهرداری آستارا    بیست و هفتم امام علی سیرجان کرمان

شهرداری همدان -ویستا توربین تهران   بیست و هفتم شهید حاجی بابایی همدان همدان

رایکا بابل- پارس جنوبی جم بوشهر   بیست و هفتم شهداء سیمرغ کیاکلا مازندران

قشقایی شیراز- استقلال خوزستان     بیست و هفتم حافظیه شیراز فارس

سایپا تهران- شمس آذر قزوین   بیست و هفتم پاس قوامین تهران تهران

استقلال ملاثانی- مس شهر بابک   بیست و هفتم تختی اهواز  خوزستان

ملوان بندر انزلی- خیبر خرم آباد   بیست و هفتم تختی انزلی گیلان

شاهین شهرداری بوشهر- مس کرمان   بیست و هفتم شهید مهدوی بوشهر بوشهر

ماشین سازی تبریز -خوشه طلایی ساوه   بیست و هفتم یادگار امام تبریز آذربایجان شرقی


نام‌ :
ایمیل :
نمایش داده نمی‌شود
تلفن :
نمایش داده نمی‌شود
وبگاه‌ :
متن :
 

نظر شما در رابطه با بازی سایپا و مس