شماره‌ی خبر : ‌2250 | تعداد بازدید : 333
شنبه 22 مهر ماه 1396 ساعت 14:06

برای خلیج تا ابد فارس/ همه شهر عاشقت شده‌اند، شاه بانوی ماه‌پیشانی!

برای ما....برای هر رنگی که باشیم...از نارنجی تا آبی و قرمز....این خلیج همیشه فارس است...چو ایران نباشد تن من مباد...ایران تا ابد جاودان چون خلیج تا همیشه فارس...

برای خلیج تا ابد فارس/ همه شهر عاشقت شده‌اند، شاه بانوی ماه‌پیشانی!

برای ما....برای هر رنگی که باشیم...از نارنجی تا آبی و قرمز....این خلیج همیشه فارس است...چو ایران نباشد تن من مباد...ایران تا ابد جاودان چون خلیج تا همیشه فارس...

سربازِ وطن
قایق شکسته
پرچم افراشته
شیر بیدار شو
خورشید باز از تنگه بر می آید
شمیر بدست گیر
در کوچه های سیاست
رنگ باخته نام تو
غرش شیران را باید
مردان کارزار سخت باید
بندری ام ایرانی ام
فارس ترک عجمم
ناموس ناموسپرستان
عروس هفت دریا خلیج فارس
نگین انگشتر هر بندری
سیلی زدم به صورتم
سرخ گشته چهره ام
رنگم تیره است
سرخی از زیر پوست
دلم تیره تراز چهره ام
آفتاب سوزان بندر
در کنار خلیج فارس
من از بندرم
تو از کجا آمده ایی
ساحل ومرد ماهیگ ...


نام‌ :
ایمیل :
نمایش داده نمی‌شود
تلفن :
نمایش داده نمی‌شود
وبگاه‌ :
متن :
 

امتیاز هواداران مس به بازیکنان در بازی با خونه به خونه