شماره‌ی خبر : ‌1520 | تعداد بازدید : 2273
سه‌شنبه 12 بهمن ماه 1395 ساعت 11:00

آگهی مناقصه باشگاه صنعت مس کرمان

موسسه باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان در نظر دارد انجام خدمات ذیل را بر اساس شرایط، به مشاور ذی صلاح و دارای سابقه و تجربه اجرایی واگذار نماید.

آگهی مناقصه باشگاه صنعت مس کرمان

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)
شماره 10-95/1- م


موسسه باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان در نظر دارد انجام خدمات ذیل را بر اساس شرایط، به مشاور ذی صلاح و دارای سابقه و تجربه اجرایی واگذار نماید.


1- مشخصات مناقصه:


الف - موضوع : تهیه و ارائه شرح کار و اجرای طرح برنامه ریزی استراتژیک موسسه باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان


ب - محل انجام خدمت: کرمان بزرگراه امام خمینی (ره) -پشت اداره بازرگانی استان- انتهای کوچه - موسسه باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان  - تلفن 32163752

ج - مدت انجام کار: شش ماه شمسی از تاریخ ابلاغ قرارداد

د- سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ 5/000/000 ریال و تضمین انجام تعهدات به میزان پنج ( 5 ) درصد مبلغ قرارداد.سپرده نقدی شرکت در مناقصه به شماره حساب  2207355529    نزد بانک تجارت شعبه تختی   بنام موسسه باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان واریز گردد .


2- شرایط متقاضی:

الف - داشتن تجربه و سوابق کاری لازم و مستند و مفید در زمینه مورد نظر طی 5(پنج)سال گذشته

ب - داشتن کد اقتصادی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی متقاضی

ج - کسب حداقل امتیاز مورد نظر در ارزیابی کیفی مناقصه گران


3- نحوه شرکت در مناقصه:

الف -  از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای صلاحیت لازم بوده و آمادگی انجام موضوع مناقصه را دارند   دعوت به عمل می آید حداکثر ظرف مدت 7(هفت) روز کاری  پس از نشر آگهی(از تاریخ 1395/11/6) پروپزال اجرای طرح وسایر مدارک و مستندات  درخواستی را در دوپاکت جداگانه « الف » و « ب » را به دبیر کمیسیون معاملات (به آدرس فوق ) تحویل و رسید اخذ نمایند.

ب -    فایل فرمهای مرتبط با مناقصه از سایت باشگاه به آدرس www.fcmes.com قابل دانلود می باشد .

ج -  موسسه باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادات واصله بدون آنکه نیاز به ذکر دلیل یا مدرک باشد مختار است.                                                                                
                                                     

                                                                        روابط عمومی باشگاه صنعت مس کرمان

لینک دانلود فرم و مدارک ارزیابی کیفی مناقصه را با کلیک برروی اینجا دانلود نمایید

لینک دانلود فرم و مدارک: http://mes-fc.ir/forms/forms.zip

 


نام‌ :
ایمیل :
نمایش داده نمی‌شود
تلفن :
نمایش داده نمی‌شود
وبگاه‌ :
متن :
 

نظر شما در رابطه بازی فولاد خوزستان و مس کرمان