نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم مس کرمان (18سال) در گروه دوم لیگ برتر زیر 18 سال فصل 1401-1402 (فصل 1401-1402)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1دوشنبه 25 مهر 01 س 16:00اهوازبصیر اهواز0 - 1مس کرمان (18سال)3
2یکشنبه 1 آبان 01 س 15:30هرمزگانفولاد هرمزگان1 - 1مس کرمان (18سال)1
3دوشنبه 9 آبان 01 س 15:00کرمانمس کرمان (18سال)2 - 1ذوب آهن اصفهان3
4سه‌شنبه 17 آبان 01 س 14:30اراکبامداد اراک1 - 0مس کرمان (18سال)0
5جمعه 27 آبان 01 س 14:00کرمانمس کرمان (18سال)0 - 1پیشگامان شیراز0
6یکشنبه 13 آذر 01 س 14:00کرمانمس کرمان (18سال)1 - 0بصیر اهواز3
7یکشنبه 20 آذر 01 س 13:45کرمانمس کرمان (18سال)1 - 1فولاد هرمزگان1
8یکشنبه 27 آذر 01 س 13:30اصفهانذوب آهن اصفهان3 - 0مس کرمان (18سال)0
9شنبه 3 دی 01 س 13:30کرمانمس کرمان (18سال)2 - 0بامداد اراک3
10جمعه 9 دی 01 س 13:30شیرازپیشگامان شیراز1 - 1مس کرمان (18سال)1
جمع کل امتیازات : 15