شنبه 18 دی ماه 1395 ساعت 10:25

امتیاز هواداران به بازیکنان مس در بازی با سپاسی

 • آرمان شهدادنژاد (43 رای)
    
  20.38٪
 • علیرضا ابراهیمی (3 رای)
    
  1.42٪
 • حامد محمودی (7 رای)
    
  3.32٪
 • بهنام داداش وند (12 رای)
    
  5.69٪
 • احسان پورشیخعلی (5 رای)
    
  2.37٪
 • مهدی تیکدری (20 رای)
    
  9.48٪
 • میلاد محمدی (1 رای)
    
  0.47٪
 • علیرضا قاسمی (4 رای)
    
  1.9٪
 • احمد زنده روح (45 رای)
    
  21.33٪
 • حسین تهامی (17 رای)
    
  8.06٪
 • مهدی دغاغله (9 رای)
    
  4.27٪
 • رضا ستاری (45 رای)
    
  21.33٪
تعداد کل آراء : 211
تاریخ اولین رای : 1395/10/18 ساعت 10:31:30
تاریخ آخرین رای : 1395/12/10 ساعت 00:39:34