جمعه 10 فروردین ماه 1403 ساعت 19:41

امتیاز هواداران به بازیکنان در بازی بازی برابر آریو

 • امین رضایی (15 رای)
    
  19.48٪
 • ابولفضل علایی (5 رای)
    
  6.49٪
 • میلاد خدایی (2 رای)
    
  2.6٪
 • خشایار زبرجد (12 رای)
    
  15.58٪
 • یاسرفیضی (4 رای)
    
  5.19٪
 • علی مغنمیان (1 رای)
    
  1.3٪
 • امیر حسین بهزادی (6 رای)
    
  7.79٪
 • مصطفی شیخ (6 رای)
    
  7.79٪
 • عباس زراعتکار (4 رای)
    
  5.19٪
 • پوریا غلامی (5 رای)
    
  6.49٪
 • ابولفضل عکاشه (3 رای)
    
  3.9٪
 • صالح محمدی (4 رای)
    
  5.19٪
 • علی تهامی (2 رای)
    
  2.6٪
 • عارف زینلی (1 رای)
    
  1.3٪
 • ابولفضل نظری (7 رای)
    
  9.09٪
تعداد کل آراء : 77
تاریخ اولین رای : 1403/01/10 ساعت 19:44:05
تاریخ آخرین رای : 1403/01/19 ساعت 13:49:21