دوشنبه 21 آبان ماه 1397 ساعت 10:12

امتیاز هواداران به بازیکنان مس در بازی با سرخپوشان

 • آرمان شهدادنژاد (14 رای)
    
  13.21٪
 • عیسی پرتو (2 رای)
    
  1.89٪
 • حامد محمودی (4 رای)
    
  3.77٪
 • حسین حیدری (5 رای)
    
  4.72٪
 • محمدرضا پورمحمد (5 رای)
    
  4.72٪
 • فرزاد حسین خانی (16 رای)
    
  15.09٪
 • محمدرضا خرسندنیا (7 رای)
    
  6.6٪
 • امیر زلیکانی (2 رای)
    
  1.89٪
 • مهرداد قنبری (1 رای)
    
  0.94٪
 • مهدی تیکدری (29 رای)
    
  27.36٪
 • حمید کاظمی (3 رای)
    
  2.83٪
 • امین جهان کهن (3 رای)
    
  2.83٪
 • وحید اسماعیل‌بیگی (3 رای)
    
  2.83٪
 • شروین بزرگ (12 رای)
    
  11.32٪
تعداد کل آراء : 106
تاریخ اولین رای : 1397/08/21 ساعت 10:25:58
تاریخ آخرین رای : 1397/08/27 ساعت 12:54:38