شماره‌ی گزارش : ‌211 | تعداد بازدید : 407
شنبه 16 آذر ماه 1398 ساعت 14:26

ویدیو گل مردود مس به آلومینیوم


دریافت ویدئو

ویدیو تصمیم اشتباه داور در مردود اعلام کردن گل مس به آلومینیومنام‌ :
ایمیل :
نمایش داده نمی‌شود
تلفن :
نمایش داده نمی‌شود
وبگاه‌ :
متن :
 

امتیاز هواداران مس به بازیکنان در بازی با آرمان گهر