محمد ابراهیم خاکسارپور

جایگاه بازی در زمین : دروازه بان
شماره‌ی پیراهن : 44
تاریخ تولد : 1377/01/07
نام تیم : مس کرمان
محمد ابراهیم خاکسارپور

امتیاز هواداران مس به بازیکنان در بازی با آرمان گهر