نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم جوانان شاهین بوشهر در دور اول لیگ برتر هندبال کشور در فصل 1400-1401 (فصل 1400-1401)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز