نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم هندبال آلومینیوم اراک در لیگ برتر هندبال فصل 1402-1403 (فصل 1402-1403)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1دوشنبه 13 شهریور 02 س 16:00اراکهندبال آلومینیوم اراک22 - 34هندبال نیروی زمینی کازرون0
2شنبه 18 شهریور 02 س 16:00سالن هندبال سپاهانهندبال سپاهان اصفهان27 - 21هندبال آلومینیوم اراک0
3دوشنبه 15 آبان 02 س 16:00اراکهندبال آلومینیوم اراک - هندبال مس کرمان0
جمع کل امتیازات : 0