نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم بسکتبال صنعت پارسا در دور دوم از مرحله گروهی لیگ برتر بسکتبال کشور فصل 1401-1402 (فصل 1401-1402)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1دوشنبه 17 بهمن 01 س 16:00مشهدبسکتبال صنعت پارسا82 - 88بسکتبال مس کرمان1
2پنج‌شنبه 20 بهمن 01 س 16:00اراکنبوغ اراک64 - 60بسکتبال صنعت پارسا1
3شنبه 13 اسفند 01 س 16:00تهرانبسکتبال مهرام تهران74 - 83بسکتبال صنعت پارسا2
4چهارشنبه 17 اسفند 01 س 16:00سالن شهید تجلیبسکتبال مس کرمان77 - 72بسکتبال صنعت پارسا1
5یکشنبه 21 اسفند 01 س 16:00مشهدبسکتبال صنعت پارسا87 - 89نبوغ اراک1
6پنج‌شنبه 25 اسفند 01 س 16:00مشهدبسکتبال صنعت پارسا81 - 86بسکتبال مهرام تهران1
جمع کل امتیازات : 7