یکشنبه 26 فروردین ماه 1403 ساعت 10:08

نظر شما در رابطه با بازی مس و شهرداری آستارا

 • برد مس (17 رای)
    
  89.47٪
 • تساوی (2 رای)
    
  10.53٪
 • برد شهرداری آستارا (0 رای)
   
تعداد کل آراء : 19
تاریخ اولین رای : 1403/01/26 ساعت 15:57:04
تاریخ آخرین رای : 1403/01/28 ساعت 13:10:45