شنبه 14 آبان ماه 1401 ساعت 09:38

نظر شما در رابطه با سرنوشت تیم ملی در جام جهانی

  • صعود از گروه (116 رای)
      
    40.28٪
  • حذف در مرحله گروهی (172 رای)
      
    59.72٪
تعداد کل آراء : 288
تاریخ اولین رای : 1401/08/14 ساعت 10:36:26
تاریخ آخرین رای : 1401/09/21 ساعت 11:23:24