دوشنبه 23 تیر ماه 1399 ساعت 11:22

امتیاز هواداران مس به بازیکنان تیم در بازی با نود

 • داوود نوشی صوفیانی (14 رای)
    
  11.48٪
 • علیرضا آرتا (25 رای)
    
  20.49٪
 • میثم تهی دست (6 رای)
    
  4.92٪
 • مهرداد قنبری (11 رای)
    
  9.02٪
 • مجتبی مقتدایی (9 رای)
    
  7.38٪
 • مهران امیری (2 رای)
    
  1.64٪
 • امین جهان کهن (2 رای)
    
  1.64٪
 • مهدی عسگری (3 رای)
    
  2.46٪
 • یاسر فیضی (27 رای)
    
  22.13٪
 • ابوذر صفرزاده (7 رای)
    
  5.74٪
 • شروین بزرگ (6 رای)
    
  4.92٪
 • حسین شنانی (3 رای)
    
  2.46٪
 • بهرام رشیدفرخی (2 رای)
    
  1.64٪
 • رضا صدری (5 رای)
    
  4.1٪
تعداد کل آراء : 122
تاریخ اولین رای : 1399/04/23 ساعت 11:44:55
تاریخ آخرین رای : 1399/04/27 ساعت 13:05:12