یکشنبه 10 آذر ماه 1398 ساعت 10:41

امتیاز هواداران مس به بازیکنان تیم در بازی با نیروی زمینی

 • داوود نوشی صوفیانی (8 رای)
    
  4.44٪
 • میثم تهی دست (4 رای)
    
  2.22٪
 • حسین حیدری (7 رای)
    
  3.89٪
 • امیر طاهر (11 رای)
    
  6.11٪
 • مجتبی مقتدایی (3 رای)
    
  1.67٪
 • امین جهان کهن (4 رای)
    
  2.22٪
 • مهران امیری (4 رای)
    
  2.22٪
 • حمید عسگری (13 رای)
    
  7.22٪
 • مهرداد قنبری (16 رای)
    
  8.89٪
 • یاسر فیضی (32 رای)
    
  17.78٪
 • شروین بزرگ (15 رای)
    
  8.33٪
 • حسین شنانی (7 رای)
    
  3.89٪
 • بهرام رشیدفرخی (50 رای)
    
  27.78٪
 • پوریا غلامی (6 رای)
    
  3.33٪
تعداد کل آراء : 180
تاریخ اولین رای : 1398/09/10 ساعت 11:06:21
تاریخ آخرین رای : 1398/09/17 ساعت 11:51:34