چهارشنبه 22 فروردین ماه 1397 ساعت 13:32

امتیاز هواداران مس به بازیکنان در بازی با بادران

 • رضا حیدری (10 رای)
    
  11.9٪
 • رامتین سلیمان زاده (1 رای)
    
  1.19٪
 • میلاد باقری (4 رای)
    
  4.76٪
 • نعمت بخشی‌پور (1 رای)
    
  1.19٪
 • محمد خلیلی (1 رای)
    
  1.19٪
 • محمد سلیمان علیزاده (1 رای)
    
  1.19٪
 • محمود مطلق زاده (2 رای)
    
  2.38٪
 • احمد حسن زاده (8 رای)
    
  9.52٪
 • شاهرخ علام‌رضاپور (23 رای)
    
  27.38٪
 • کیانوش میرزایی (2 رای)
    
  2.38٪
 • یاسر فیضی (20 رای)
    
  23.81٪
 • مهدی تیکدری (3 رای)
    
  3.57٪
 • رضا ستاری (5 رای)
    
  5.95٪
 • مقداد اکبرخواه (3 رای)
    
  3.57٪
تعداد کل آراء : 84
تاریخ اولین رای : 1397/01/22 ساعت 13:34:51
تاریخ آخرین رای : 1397/01/29 ساعت 14:22:16